home

De vogelopvang verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling. Omdat de opvang tevens een kustopvang is, krijgen wij ieder jaar opnieuw tientallen olieslachtoffers.
 
De vogelopvang De Wulp heeft een beschikking gekregen van de Provincie Zuid-Holland betreffende een ontheffing genoemd in de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017  is ingegaan, onder nummer 00485266. Bovendien is de opvang aangesloten bij SON-Respons.
 
 
 

Benieuwd wat er allemaal gebeurt in Vogelopvang De Wulp ?

Kom dan naar onze Openmiddag! Op zondag 7 juli 2024 tussen 13:00 tot 16:00 krijgt u een kijkje in de vogelopvang.

Ook de winkel van de Haagse Vogelbescherming is dan open. 

Ons adres is Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag. Tel. 070 323 15 68.

(volgende data: 6 oktober 2024)

Rondleidingen, kinderactiviteiten en vogelexcursies in Meer en Bos.

Vogelopvang De Wulp is onderdeel van de

Haagse Vogelbescherming

Op deze website (haagsevogels.nl) kunt u nog meer vinden over de activiteiten van de Haagse Vogelbescherming.

De Wulp is het beeldmerk van de bijna 100-jarige Haagse Vogelbescherming. In 1970 gaf de vereniging het eerste nummer van De Wulp uit, het tijdschrift dat later werd uitgebouwd tot het visitekaartje van de vereniging. Al snel verscheen de wulp ook op ons briefpapier als logo en nog later kreeg de vogelopvang in landgoed Meer en Bos ook die naam.

Wie op de naam De Wulp is gekomen, kunnen wij helaas niet meer achterhalen. Het is een vogel die opvalt door zijn grootte en zijn jubelend geluid in het voorjaar. Het was in die tijd (bijna 100 jaar geleden) ook nog een heel algemene ­ en wellicht zelfs de meest opvallende ­ soort in de duinen. Nu is hij in de duinen als broedvogel verdwenen. Overigens zijn of waren er acht soorten wulpen.