contact

Contactgegevens

De vogelopvang “De Wulp” (v/h vogelasiel) is voor vele Hagenaars de meest bekende activiteit van  de Haagse Vogelbescherming. De opvang is gevestigd in landgoed Meer en Bos:

Heliotrooplaan 15
2555 MA  Den Haag
telefoon:  070 323 15 68
www.instagram.com/dewulp
info@vogelopvangdewulp.nl
facebook.com/vogelopvangdewulp/
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75  t.n.v. Vogelasiel De Wulp

Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Van 15 april t/m 31 augustus zijn wij ook ’s avonds geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

telefoonnummers dierenambulances

Den Haag:                070-3 28 28 28       (incl.regio)

Dierenhulp               06- 18 11 03 02       (Westland)

De Wijs:                    070-3 66 09 09      (Westland, Delft)

Leiden:                      071 – 5 17 41 41       (incl.regio)

Alphen a/d Rijn:   0900- 112 0000      (incl.regio)

Wassenaar:             070 – 5 11 77 72      (incl.regio)

DNWN:                      06 – 38 456 224    (Midden-Delftland)

 Open dagen
Eens in het kwartaal op de eerste zondag van de maanden januari, april, juli en oktober is er in principe weer een open middag van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn dan rondleidingen en er wordt u van alles verteld over de op dat moment aanwezige vogels.

De vogelopvang verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling. Omdat de opvang tevens een kustopvang is, krijgen wij ieder jaar opnieuw tientallen olieslachtoffers.

Jaarlijks worden er ruim 10.000 vogels opgevangen waarvoor 3 professionele vogelverzorgers en 60 vrijwilligers bij toerbeurt worden ingezet. Zij verzorgen alle vogels, van het kleine winterkoninkje tot de imposante knobbelzwaan. Ook gevonden vleermuizen, eekhoorns en andere in het wild levende dieren kunnen bij ons (tijdelijk) terecht.

Buiten de openingstijden van de Stichting Egelopvang Den Haag e.o. vangt de opvang ook de egels op.

De vogelopvang is financieel afhankelijk van donaties en giften. U kunt donateur worden door een bedrag over te maken op IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75  t.n.v. Vogelasiel De Wulp. Het komt de vogels allemaal ten goede.

De vogelopvang De Wulp heeft een beschikking gekregen van de Provincie Zuid-Holland betreffende een ontheffing genoemd in de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017  is ingegaan, onder nummer 00485266.

Loading