nieuws

Bezoek Burgemeester Van Zanen

Dinsdagmiddag 20 februari 2023 bezocht de beschermheer van vogelopvang De Wulp – de burgemeester van Den Haag – onze opvang.

De heer Jan van Zanen werd welkom geheten door de voorzitter van de Haagse
Vogelbescherming. Nadat iedereen binnen had plaatsgenomen, gaf de voorzitter een korte uitleg over de vele aspecten van de Haagse Vogelbescherming.

De burgemeester had vele interessante vragen, ook toen Sharon van de opvang haar wat uitgebreidere verhaal over de vele bijzonderheden van de opvang kon
vertellen. Bovendien kon de aanwezige secretaris regelmatig belangrijke aanvullingen geven op de gestelde vragen.

Daarna heeft Lizzy van de opvang een interessante en leerzame rondleiding
gegeven in het gebouw van De Wulp en de buitenvolières. Lianne, een vrijwilliger bij de opvang, maakte tijdens het bezoek met
haar professionele apparatuur een groot aantal mooie foto’s.
Wij hebben dit ontspannen bezoek in een goede sfeer zeer gewaardeerd.
zie ook: https://janvanzanen.denhaag.nl/news/maandag-20-februari/

Loading