home

De vogelopvang verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling. Omdat de opvang tevens een kustopvang is, krijgen wij ieder jaar opnieuw tientallen olieslachtoffers.
 
De vogelopvang De Wulp heeft een beschikking gekregen van de Provincie Zuid-Holland betreffende een ontheffing genoemd in de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017  is ingegaan, onder nummer 00485266. Bovendien is de opvang aangesloten bij SON-Respons.
analyse gegevens opvang gedurende 2022
beschermheer vogelopvang De Wulp
burgemeester bezoekt vogelopvang De Wulp
 
De vogelopvang is financieel afhankelijk van donaties en giften. U kunt donateur worden door een bedrag over te maken op IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75  t.n.v. Vogelasiel De Wulp. Het komt de vogels allemaal ten goede.
Op de eerste zondag van elk kwartaal is er in principe van 13:00 tot 16:00h  Open Dag in de vogelopvang.

De volgende keer op zondag 1 oktober 2023.

(volgende data: 7 januari 2024, 7 april 2024, 7 juli 2024 en 6 oktober 2024)

Rondleidingen, kinderactiviteiten en vogelexcursies in Meer en Bos.

folder vogelopvang

Wij zijn erkentelijk  . . .

Kant-en-klare duurzame en goed geïsoleerde nestkastjes in vele soorten te koop bij de Haagse Vogelbescherming.

Vogelopvang De Wulp is onderdeel van de

Haagse Vogelbescherming

Op deze website (haagsevogels.nl) kunt u nog meer zien van de activiteiten van de Haagse Vogelbescherming.

De Wulp is het beeldmerk van de bijna 100-jarige Haagse Vogelbescherming. In 1970 gaf de vereniging het eerste nummer van De Wulp uit, het tijdschrift dat later werd uitgebouwd tot het visitekaartje van de vereniging. Al snel verscheen de wulp ook op ons briefpapier als logo en nog later kreeg de vogelopvang in landgoed Meer en Bos ook die naam.

Wie op de naam De Wulp is gekomen, kunnen wij helaas niet meer achterhalen. Het is een vogel die opvalt door zijn grootte en zijn jubelend geluid in het voorjaar. Het was in die tijd (bijna 100 jaar geleden) ook nog een heel algemene ­ en wellicht zelfs de meest opvallende ­ soort in de duinen. Nu is hij in de duinen als broedvogel verdwenen. Overigens zijn of waren er acht soorten wulpen.

 

Geef een antwoord