home

De vogelopvang verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling. Omdat de opvang tevens een kustopvang is, krijgen wij ieder jaar opnieuw tientallen olieslachtoffers.
De vogelopvang De Wulp heeft een beschikking gekregen van de Provincie Zuid-Holland betreffende een ontheffing genoemd in de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017  is ingegaan, onder nummer 00485266. Bovendien is de opvang aangesloten bij SON-Respons.

De vogelopvang is financieel afhankelijk van donaties en giften. U kunt donateur worden door een bedrag over te maken op IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75  t.n.v. Vogelasiel De Wulp. Het komt de vogels allemaal ten goede.
In verband met de  huidige pandemie zijn onze procedures aangepast.
Alle geplande activiteiten van dit jaar gaan vooralsnog niet door.
Wij hopen per 1 januari 2022 weer open dagen te houden.

 

Wij zijn erkentelijk  . . .

Elk kwartaal is er in principe op de eerste zondag 
van 13:00 tot 16:00h  Open Dag in de vogelopvang De
Wulp, de eerstvolgende op:   
                                  2 januari 2022

(3 april 2022, 3 juli 2022 en 2 oktober 2022)
(8 januari 2023, 2 april 2023, 2 juli 2023 en 1 oktober 2023)
(7 januari 2024, 7 april 2024, 7 juli 2024 en 6 oktober 2024)

Rondleidingen, kinderactiviteiten en vogelexcursies in Meer en Bos.

* * *  NIEUW  * * *   

folder vogelopvang

Kant-en-klare duurzame en goed geïsoleerde nestkastjes in vele soorten te koop bij de Haagse Vogelbescherming.

Vogelopvang De Wulp is onderdeel van de

Haagse Vogelbescherming

Op deze website (haagsevogels.nl) kunt u nog meer zien van de activiteiten van de Haagse Vogelbescherming.

De Wulp is het beeldmerk van de 95-jarige Haagse Vogelbescherming. In 1970 gaf de vereniging het eerste nummer van De Wulp uit, het tijdschrift dat later werd uitgebouwd tot het visitekaartje van de vereniging. Al snel verscheen de wulp ook op ons briefpapier als logo en nog later kreeg de vogelopvang in landgoed Meer en Bos ook die naam.

Wie op de naam De Wulp is gekomen, kunnen wij helaas niet meer achterhalen. Het is een vogel die opvalt door zijn grootte en zijn jubelend geluid in het voorjaar. Het was in die tijd (95 jaar geleden) ook nog een heel algemene ­ en wellicht zelfs de meest opvallende ­ soort in de duinen. Nu is hij in de duinen als broedvogel verdwenen. Overigens zijn of waren er acht soorten wulpen.

Burgemeester Den Haag bezoekt onze vogelopvang.